stadodo leva 4 de AWP para dar ronda aos sAw (C/ Team Comms) 
Topo